Suối Nước, Mũi Né, Việt Nam
(84-252) 3 836888
info@bluebaymuineresort.com
Book Now
Sân Gôn

Sân golf tại Blue Bay Mũi Né Resort & Spa , nơi bạn sẽ trải nghiệm cảm giác của sự thành công khi bóng chạy vào các mục tiêu.

 

This slideshow requires JavaScript.

Enjoying extensive fresh seafood dishes which are well prepared by our master chefs

Relax and Enjoy our Spa treatment

Conference & Meeting Rooms